◄ Terug naar inhoud

Zorggerelateerde infecties op de revalidatiediensten vermijden

Anne Van Pottelsberghe - geneesheer-hygiënist, SILVA Medical Bénédicte Preud’homme - verpleegkundige-hygiënist, SILVA Medical

SILVA medical bevat 3 sites :   

De “Clinique de la Forêt de Soignes” te Terhulpen telt 79 bedden 
De “Centre Gériatrique du Scheutbos” te Molenbeek telt 120 bedden
De “Clinique du Bois de la Pierre” te Waver telt 224 bedden, alle erkend onder kenletters «SP revalidatie» :
•Een groot “technisch platform” van 1.580 m2
•een vijftiental zalen
•een zwembad van 10m x 5 m

De meeste patiënten hebben nood aan multidisciplinaire zorg om zo hun autonomie te herwinnen.
Alle disciplines inzake revalidatie werken samen op één groot technisch platform, waar de patiënten door brancardiers worden begeleid.
Alle zalen zijn uitgerust met hoogtechnologisch materiaal; er is eveneens een zwembad voor hydrotherapie.
Revalidatiezorg binnen de hospitalisatiediensten is minder gebruikelijk. Die wordt dan in kleinere zalen verstrekt. Als de patiënt bedlegerig of geïnfecteerd is, gebeurt de revalidatie in zijn kamer, maar dit komt minder frequent voor.

Infectiepreventiebeheer berust op verschillende pijlers :
1.opnamecriteria;
2.screening;
3. procedures die door alle beroepsgroepen rond de   patiënt moeten worden nageleefd;
4. de educatie en medewerking van de patiënt.

1. Opnamecriteria  

De patiënt wordt in de kliniek Bois de la Pierre opgenomen op basis van een opnamedossier. Daarin moeten de aanwezigheid van multiresistente ziektekiemen en de cognitieve vaardigheden van de patiënt vermeld staan. De patiënt moet ook zijn medewerking kunnen verlenen.
Dragers van MRSA of ESBL weigeren we niet. We beschikken over procedures die revalidatie in die gevallen mogelijk maken (behalve verspreiding van de ziektekiemen, via bv. de luchtwegen of incontinentie).
Micro-organismen zoals CPE of VRE, die een strikte isolatie tijdens de opname vereisen, weigeren we wel.
Elke patiënt die een gekend drager is van multiresistente ziektekiemen wordt opgenomen op een isolatiekamer met sas (3 kamers per eenheid van 30 bedden).

NB : Ook wanneer tijdens de opname een resistente ziektekiem wordt gedetecteerd, wordt de patiënt naar een isolatiekamer verhuisd.

2. Screening 

Alle patiënten worden bij opname gescreend voor MRSA.
Tijdens de opname gebeurt er geen bijkomende screening (gemiddelde verblijfsduur = 40 dagen), behalve bij die enkele patiënten met een verblijfsduur van meer dan drie maanden en één maand na een dekolonisatie ( indien de patiënt dan nog in ons ziekenhuis verblijft).
Systematische screenings doen we niet. Op basis van de weinige resistente ziektekiemen die tijdens de opname opduiken, lijkt het ons niet nuttig. Er heeft zich ook nog nooit een epidemie voorgedaan die screening van alle patiënten op de unit zou vereisen.
We kregen slechts af te rekenen met twee epidemieën met NOROVIRUS.

3. Procedures voor de zorgverstrekkers

In 2012 hebben we deelgenomen aan de werkgroep van het platform Waals-Brabant, dat de gids «Guide de la prévention du MRSA en réadaptation*» heeft uitgebracht. 
Dankzij die door deskundigen gevalideerde gids konden we patiënten met MRSA de isolatiekamers laten verlaten, mits aan een aantal voorwaarden was voldaan.
Daarom hebben we procedures voor zorgverleners en andere betrokken diensten (paramedische, onderhoudsdienst…) opgesteld en opleidingen georganiseerd, om deze belangrijke verandering in de aanpak van infectiepreventie toe te lichten:

 • voor de verpleegkundigen:  
  – contactvoorzorgsmaatregelen in een kamer met sas, dagelijks propere kledij (trainingspakken);
  – jaarlijke handhygiënecampagne Handhygiënecampagne 2018

 

 

 

 

 •  voor de paramedische diensten:  
  schoonmaak van gebruikte voorwerpen en handvaten met een ontsmettende spray. De patiënt krijgt zijn eigen materiaal toegewezen. Nog meer wordt de nadruk gelegd op het belang van ontsmetting van de handen.
  – Controle van alle materiaal, waarbij alles wat niet kan worden ontsmet wordt vermeden. We geven de voorkeur aan materiaal voor éénmalig gebruik.

In gevallen van MRSA, onze patiënten komen niet met een gele schort of mondmasker naar de revalidatie. Deze «voorzorgsmaatregelen» zijn volstrekt overbodig omdat de schort doorgaans als een loszittende cape rond de patiënt hangt en het mondmasker snel nutteloos is, of overal hangt, behalve vóór de mond.
Tijdens de volledige dekolonisatieperiode worden de patiënten met de ontsmettende zeep gewassen en krijgen ze propere kledij.
Chronische dragers worden met een normale (= niet-ontsmettende) zeep gewassen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al het revalidatiemateriaal wordt ontsmet volgens onze procedures

Audit reinigen en ontsmetten. 
Lijst van alle materiaal voor ergotherapie en fysiotherapie (meer dan 80 verschillende voorwerpen), met vermelding van de methode van reiniging, de frequentie en de vermelding “UU”om aan te duiden of het materiaal al dan niet voor de patiënt moet worden voorbehouden(= UU = usage unique = persoonlijk gebruik).

Voorbeelden:
-We zijn overgestapt op zelfklevende elektrodes voor éénmalig gebruik;
-Massagecrème in kleine verpakkingen

 • voor de patiënt:  
  -Toelichting bij de verspreidingswegen, opleiding rond handhygiëne, affiche met daarop de voorwaarden en de techniek.
  -Alcoholgeldispensers aan elke ingang van de revalidatiezalen en op rolstoelhoogte.
  -Zodra de sessie erop zit, wordt de patiënt opnieuw naar zijn kamer gebracht.
  -Fysiek contact met andere patiënten vermijden.

4. Andere multiresistente ziektekiemen

Voor elke categorie van ziektekiemen bestaan schriftelijke procedures, die rekening houden met de huidige richtlijnen van deskundigen.
De verpleegkundige-hygiënist geeft opleidingen aan het verplegend personeel en aan de andere betrokken beroepsgroepen (paramedici, schoonmaakpersoneel, vrijwilligers, ….).
Deze opleidingen worden herhaald voor de nieuw aangeworven personeelsleden, maar ook om de richtlijnen periodiek op te frissen. 

Toegang tot het zwembad  
Voor de hydrotherapie gelden er strengere maatregelen: de patiënt mag geen drager zijn van multiresistente ziektekiem, hij mag geen open wonden hebben en hij moet continent zijn.

5. Samenwerking met de patiënt

Alles wat hierboven beschreven werd,  impliceert dat de patiënt zijn medewerking verleent en in staat is helder te denken.
Dit is één van de belangrijkste redenen waarom we dit criterium in het opnamedossier benadrukken.
Onze patiënten zijn steeds vaker partners bij hun revalidatie, het welslagen van hun opname is dan ook sterk afhankelijk van hun persoonlijke motivatie. Wij helpen hen door het volgende ter beschikking te stellen:

– Alcoholgeldispensers op rolstoelhoogte, in de gangen en aan de ingang van de revalidatiezalen;
– Folders met uitleg.

Tijdens de laatste handhygiënecampagne lag de nadruk sterk op de betrokkenheid van de patiënten en familieleden. . 

Empowerment van patiënt en familie

We hebben een sensibiliseringsdag georganiseerd met een stand, filmpjes en het aanleren van de techniek van handhygiëne door de referentiepersonen op vlak van hygiëne.

Na de campagne bleek uit een intern onderzoek hoezeer de patiënten de informatiecampagne over de inspanningen van Bois de la Pierre op vlak van handhygiëne en over wat ze zelf konden doen om de risico’s op kruisbesmetting te beperken, konden appreciëren. 99% liet weten zich veilig te voelen in het ziekenhuis.

6. Projecten

 • Opleidingen:

Het personeel opleiden m.b.t. handhygiëne en de procedures voor multiresistente ziektekiemen is zeer tijdrovend en het effect van seminarsessies wordt in twijfel getrokken.
Om de verspreiding van de instructies te verbeteren, zijn we op zoek naar efficiëntere communicatiekanalen en denken we eraan korte filmpjes te maken die we op verschillende momenten in de verschillende afdelingen kunnen vertonen of die we op het intranet kunnen plaatsen.

 •  Met onze patiënten:

 We zullen in de toekomst nog acties organiseren om de participatie van onze patiënten te bevorderen. De ervaring met de laatste handhygiënecampagne bleek uiterst positief.

Bibliografie

We verwijzen hier naar de adviezen op vlak van epidemiologie die beschreven staan in het document «prévention du MRSA en réadaptation» uit 2012.

◄ Terug naar inhoud

Nieuwigheden

Wetenschappelijke agenda

 • juni 2020
 • van 3/06 tot 5/06 || in Nantes
  31th Nationaal Congres SF2H / OVERGEBRACHT tot 9-10-11 juni 2021
 • van 10/06 tot 12/06 || in Phoenix
  VERNIETIGING : Association for professionals in Infection Control and Epidemiology
 • van 17/06 tot 19/06 || in Athens
  6th World Congress on Vascular Access : Programma online op 17 en 18 juni OVERGEBRACHT in april 2021
 • november 2020
 • van 8/11 tot 10/11 || in Edinbrough
  FIS/HIS International
Bekijk de volgende evenementen

Schrijf ook een artikel !

Vacatures

Onze partners

Flux RSS

Subscribe

REDACTIE

Ontdek de andere online nummers van het tijdschrift

Het volledige archief

Ontdek onze speciale dossiers

Uitwisseling van ervaringen