◄ Terug naar inhoud

Resultaten van de 7de nationale campagne ter bevordering van de handhygiëne in ziekenhuizen 2016-2017

Hélène DE PAUW Annie UWINEZA Naima BENHAMMADI Dr Boudewijn CATRY

Handhygiënecompliantie (HH) bij gezondheidswerkers wordt erkend als de belangrijkste factor om overdracht van zorginfecties bij patiënten te voorkomen [1-3], maar de compliantie blijft suboptimaal.

In het hele land werden opeenvolgende campagnes rond handhygiëne opgezet in de Belgische ziekenhuizen, om een groter bewustzijn te creëren goede praktijkvoering rond handhygiëne en om het gebruik van handalcohol te bevorderen. De 7e campagne was gericht op de actieve betrokkenheid van de patiënt, zijn familie en de ziekenhuisdirecties, met als slogan “Samen infecties vermijden!”. De methodologie van de campagne was dezelfde als in de vorige campagnes, met rechtstreekse observaties aan de hand van een gestandaardiseerd rooster en via een online instrument om gegevens in te zamelen [10]. Het instrument levert in real time feedback aan de ziekenhuizen [11]. Bijkomend werd een vragenlijst verstuurd om het bewustzijn van de patiënten te evalueren. De resultaten van dat laatste onderzoek worden later afzonderlijk meegedeeld.

In totaal bezorgden 170/207 (82,13 %) ziekenhuizen vóór (pre) campagne compliantieobservaties (135 acute ziekenhuizen, 21 chronische ziekenhuizen en 14 psychiatrische ziekenhuizen), en 147 ziekenhuizen dienden na (post) campagne observaties in (118 acute ziekenhuizen, 15 chronische ziekenhuizen en 14 psychiatrische ziekenhuizen). De handhygiënecompliantie (het nationaal gewogen gemiddelde) steeg van 71,6 % vóór tot 78,0 % na campagne. Het compliantiepercentage steeg voor alle types van gezondheidswerkers (ongeveer +7,5 %), waarbij de verpleegkundigen de beste scores behaalden. Het compliantiepercentage blijft aanzienlijk hoger voor “na contact met de patiënt”, vergeleken met “vóór contact met de patiënt”, zoals eerder aangetoond [12]. Bij de artsen zien we lagere compliantiepercentages dan bij de verpleegkundigen, vóór contact met de patiënt en vóór de uitvoering van aseptische procedures (bijv. toegang tot de intraveneus stelsel en de respiratoir stelsel). Dit blijft dus een uitdaging voor toekomstige campagnes.

Conclusie, de zevende nationale campagne was opnieuw een succes met een hoge deelname, en een compliantiepercentage dat in de richting gaat van 80 % na campagne. Bijkomende methoden moeten worden onderzocht om de compliantie verder te blijven verbeteren en zo ook de controle van zorginfecties in de Belgische ziekenhuizen.

◄ Terug naar inhoud

Wetenschappelijke agenda

 • Oktober 2019
 • van 2/10 tot 6/10 || in Washington
  Infectious Diseases Society (Id)WEEK
 • 3/10
  Colloque Hygiène
 • November 2019
 • 28/11
  Symposium BICS
 • December 2019
 • van 16/12 tot 17/12 || in Parijs
  39ème Réunion Interdisciplinaire de chimiothérapie anti-infectieuse (RICAI)
Bekijk de volgende evenementen

Schrijf ook een artikel !

Vacatures

Onze partners

Flux RSS

Subscribe

REDACTIE

Ontdek de andere online nummers van het tijdschrift

Het volledige archief

Ontdek onze speciale dossiers

Uitwisseling van ervaringen