◄ Terug naar inhoud

Migratie van de surveillances zorginfecties & antibioticagebruik naar Healthdata.

Boudewijn Catry - Dienst Zorginfecties en Antimicrobiële Resistentie Johan Van Bussel - Healthdata

Dit jaar werd de start gegeven van de migratie naar Healthdata van de gegevensverzameling en rapportage van de surveillances en registraties gecoördineerd door de afdeling ‘Zorginfecties en Antimicrobiële Resistentie’ van het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid (WIV).

Healthdata voor vereenvoudiging, standaardisatie en automatisatie

Healthdata is een gemeenschappelijk initiatief van het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (RIZIV) en het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid (WIV) om een efficiënt en veilig IT-platform te creëren voor de registratie, bewaring en ter beschikking stelling van gezondheids- en gezondheidszorggegevens voor wetenschappelijk onderzoek en terreinondersteuning.

Healthdata beoogt vereenvoudiging, standaardisatie en automatisering, zonder het vertrouwelijk karakter van de zorggegevens te schaden.

Voorafgaand aan de migratie naar Healthdata werd elk individueel surveillance dossier voorgelegd aan de commissie voor de bescherming van de private levenssfeer. De manier waarop gegevens worden gecollecteerd laat in geen geval de identificatie van de patiënt toe. Verder wordt confidentialiteit van de gegevens op ziekenhuisniveau gerespecteerd, teneinde in vertrouwen, discreet en zo accuraat mogelijk de zorgverlening en het aantal zorginfecties op te kunnen volgen.

HD4DP voor een eenduidige dataverzameling

Om de gegevensverzameling via Healthdata mogelijk te maken, werd in 2016-2017 in alle ziekenhuizen de nodige software, HD4DP (Healthdata for data providers), geïnstalleerd. De verzameling en de controle van gegevens en registers gebeurt dus via HD4DP.

De toegang voor ziekenhuispersoneel tot HD4DP moet aangevraagd worden aan de centrale contactpersoon binnen de IT afdeling van elk ziekenhuis.

U kan bekijken hoe de registratie via dit nieuwe systeem verloopt via de HD4DP Demoversie. Log in op deze website met ‘guest’ voor zowel login als paswoord.

De gegevensverzameling voor de surveillances van bloedstroominfecties (NSIH-SEP) en Clostridium difficile (NSIH-CDIF) gebeurt vanaf 1 juli 2017 via HD4DP.

Dit betekent dat u voor infecties die optraden vóór 1 juli 2017 uw registraties via het traditionele systeem www.nsih.be dient in te voeren.

Concreet wil dit zeggen dat registraties via HD4DP ingegeven moeten worden vanaf:

• het 2de semester 2017 voor de Clostridium difficile surveillance

• het 3de kwartaal 2017 voor de bloedstroominfectie surveillance

Ter voorbereiding van deze migratie werden via de regionale platformen voor ziekenhuishygiëne informatiesessies gegeven. Meer informatie hierover vindt U op onze website:

• informatiesessie deelname NSIH-SEP

• informatiesessie deelname NSIH-CDIF

Healthstat als rapportageplatform

Rapportage van surveillance- en registergegevens wordt eveneens gemigreerd naar Healthdata. Dit rapportageplatform werd ‘Healthstat’ gedoopt en kan bereikt worden via www.healthstat.be.

Historische gegevens die eerder ingevoerd werden via een softwareplatform bv. NSIHweb2 zullen eveneens gerapporteerd worden via Healthstat.

Rapportage van de antibioticumgebruik surveillance gegevens (BeH-SAC) gebeurt reeds via Healthstat. Voor deze surveillance krijgt het WIV sinds 2014 de gegevens rechtstreeks van het RIZIV.

Rapportage van historische Clostridium difficile (NSIH-CDIF) surveillance gegevens tot eind 2016 is eveneens reeds beschikbaar in Healthstat.

De migratie naar Healthdata van onze andere surveillances en registers antibioticumresistentie (MRSA, VRE, CPE, ESBL en EARS-net), postoperatieve wondinfecties, intensieve zorgen infecties, kwaliteitsindicatoren en handhygiëne is in voorbereiding.

Heeft U vragen of opmerkingen ?

Bijkomende informatie vindt U op de Healthdata support website https://support.Healthdata.be.

Een gedetailleerde beschrijving van gegevens per register voor de door Healthdata ondersteunde registraties is beschikbaar op http://www.Healthdata.be/dcd.

Voor vragen kan U ook steeds terecht bij de dienst zorginfecties en bij Healthdata via:

• Healthdata: support.Healthdata@wiv-isp.be

of 02 739 01 42

• Dienst zorginfecties & antibioticumresistentie:

www.nsih.be

◄ Terug naar inhoud

Nieuwigheden

Wetenschappelijke agenda

 • juni 2020
 • van 3/06 tot 5/06 || in Nantes
  31th Nationaal Congres SF2H / OVERGEBRACHT tot 9-10-11 juni 2021
 • van 10/06 tot 12/06 || in Phoenix
  VERNIETIGING : Association for professionals in Infection Control and Epidemiology
 • van 17/06 tot 19/06 || in Athens
  6th World Congress on Vascular Access : Programma online op 17 en 18 juni OVERGEBRACHT in april 2021
 • november 2020
 • van 8/11 tot 10/11 || in Edinbrough
  FIS/HIS International
Bekijk de volgende evenementen

Schrijf ook een artikel !

Vacatures

Onze partners

Flux RSS

Subscribe

REDACTIE

Ontdek de andere online nummers van het tijdschrift

Het volledige archief

Ontdek onze speciale dossiers

Uitwisseling van ervaringen