◄ Terug naar inhoud

Meerwaarde van een Outbreak support team. AZ Nikolaas 2012-2013

Dr. Anne-Marie Verbruggen - Microbioloog en Ziekenhuishygiënist, AZ Nikolaas

af

De begeleiding door en de expertise van een outbreak support team (OST) (bij het indijken van een outbreak in een ziekenhuis is een absolute meerwaarde. De problemen worden kritischer geanalyseerd en de voorgestelde oplossingen worden sneller geïmplementeerd. Dit hebben we zelf ondervonden in het Algemeen Ziekenhuis Nikolaas (AZ Nikolaas) en we zijn nog steeds dankbaar voor hun inbreng. Ik zal trachten de belangrijkste aspecten van deze samenwerking te duiden. 

1. Situatie bij de komst van het OST

In AZ Nikolaas werden de eerste Carbapenemase producerende enterobacteriaceae (CPE) gevonden in het eerste kwartaal van 2011. In de zomer van 2011 werden 4 nieuwe patiënten gedetecteerd en zijn we gestart met crisis overleg en maatregelen. In januari 2012 implementeerden we de nieuwe Hoge Gezondheidsraad (HGR) richtlijn. Hierna volgden meer screeningen en werd duidelijker aangetoond dat er overdracht was tussen patiënten van eenzelfde afdeling. De omgeving en de materialen speelden hierbij een belangrijke rol. Door de nationale surveillance strikt op te volgen werd ons probleem duidelijk bij Toezicht Volksgezondheid en bij het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid (WIV). Daarop volgde een eerste meeting met de volgende personen :

– Toezicht Volks gezondheid: Dr. Wim Flipse, Dr. Pia Cox
– WIV: Dr. Boudewijn Catry,  Mevrouw Bea Jans, Dr. Toon Braye
– AZ Nikolaas : Prof P.Duyck, Dr. AM Verbruggen

Tijdens de opeenvolgende overlegmomenten werd dit team uitgebreid met het team ziekenhuishygiëne, directieleden en direct betrokken verpleegkundigen en paramedici.

2. Prioriteiten stellen

Bij de eerste meeting werd duidelijk dat niet alle maatregelen onmiddellijk te implementeren waren. Door de externe experten werd voorgesteld  prioriteiten te stellen :

– Handhygiëne verbeteren
– Algemene hygiëne verbeteren
– Gecohorteerd verplegen van patiënten met CPE

Daarna werd de focus gelegd op deze 3 aspecten;  alle middelen en personen werden aangewend om dit doel te bereiken.

3. Nadruk op de dringendheid van de maatregelen

De aanwezigheid van externe experten heeft de betrokkenheid van de directie bij dit probleem sterk vergroot.  De feedback die gevraagd werd in de overlegmomenten was een aanleiding om de voorgestelde maatregelen meteen ook uit te voeren.

4.Financiële middelen vrijmaken

Door de vergaderingen met externe experten was er grote bereidheid om resultaat te boeken en maatregelen in te voeren  ondanks de kostprijs.

5. Advies van experten bij problemen

Moeilijke adviezen, vooral bij conflicten tussen zorg verlenen en isoleren, werden behandeld tijdens de vergaderingen met het OST. Daarbij ontstond een nuttige uitwisseling, waarbij de experten geconfronteerd werden met dagelijkse problemen die niet uitgewerkt waren in de algemene richtlijn. Bijvoorbeeld de verzorging van CPE dragers in woon en zorgcentra vereiste aangepaste voorzorgsmaatregelen. Meestal resulteerde dit in een advies op maat van de individuele patiënt.
Tevens werd meermaals advies van de experten gevraagd bij de interpretatie van de HGR richtlijn 8791[1]. Bij de implementatie op de werkvloer van deze richtlijn bleken immers verschillende interpraties mogelijk.
Sommige adviezen van de experten hebben we besproken, maar niet ingevoerd. Dit werd steeds correct gerapporteerd aan het OST. Het screenen van verpleegkundigen is hiervan een voorbeeld.
Deze maatregelen werden later gekaderd in het grote geheel van het indijken van de outbreak.

6. Observaties vanuit een extern standpunt

Observatie op de werkvloer door externe verpleegkundigen kan de naleving van handhygiëne objectiever weergeven.  Dit vraagt wel een grote expertise van de externe observatoren. Ervaring in deze materie is wenselijk, om alle indicaties voor handhygiëne correct te interpreteren tijdens een zorgproces.   

7. Handhygiëne: gedragen door verschillende directieleden

Plots werden alle directieleden ingeschakeld voor de implementatie van de basisvoorwaarden en de naleving van de handhygiëne. De voorbeeldfunctie van leidinggevenden was een katalysator. Handhygiëne was niet langer een item voor ziekenhuishygiëne maar werd  een ziekenhuis-brede prioriteit.

8.Start opleiding referentie verpleegkundigen ziekenhuishygiëne

De crisis bij de outbreak werd een aanleiding om positieve acties te ondernemen en financiële middelen vrij te maken. Minimaal 2 verpleegkundigen per afdeling kregen een opleiding ‘referentie verpleegkundigen ziekenhuishygiëne’.     

9. Besluit

De samenwerking met het OST zorgde voor een algemeen standpunt binnen het ziekenhuis, gedragen door de verschillende directies (Raad van Bestuur, Algemeen Directeur, Hoofdgeneesheer, Verpleegkundig directeur, Hoofd schoonmaak) en ondersteund door de expertise van het OST. Tevens werden financiële middelen en tijd vrijgemaakt om deze gemeenschappelijke doelstellingen te realiseren.
Met bijzondere dank aan het team ziekenhuishygiëne: Apr. Bioloog en Ziekenhuishygiënist Elise Willems en verpleegkundig ziekenhuishygiënisten Yvon Bories, Lieve De Bruyne, Krista Van de Weijer.

Bronvermelding

Advies HGR 8791 – www.health.belgium.be, Hoge Gezondheidsraad, Maatregelen te nemen naar aanleiding van de toename van carbapenemase producerende enterobacteriën (CPE) in België (december 2011) (HGR 8791)

◄ Terug naar inhoud

Nieuwigheden

Wetenschappelijke agenda

 • juni 2020
 • van 3/06 tot 5/06 || in Nantes
  31th Nationaal Congres SF2H / OVERGEBRACHT tot 9-10-11 juni 2021
 • van 10/06 tot 12/06 || in Phoenix
  VERNIETIGING : Association for professionals in Infection Control and Epidemiology
 • van 17/06 tot 19/06 || in Athens
  6th World Congress on Vascular Access : Programma online op 17 en 18 juni OVERGEBRACHT in april 2021
 • november 2020
 • van 8/11 tot 10/11 || in Edinbrough
  FIS/HIS International
Bekijk de volgende evenementen

Schrijf ook een artikel !

Vacatures

Onze partners

Flux RSS

Subscribe

REDACTIE

Ontdek de andere online nummers van het tijdschrift

Het volledige archief

Ontdek onze speciale dossiers

Uitwisseling van ervaringen