◄ Terug naar inhoud

Griepvaccinatie: feedback over de ervaringen binnen de Cliniques Universitaires Saint-Luc.

Anais Scohy - Microbioloog, Ziekenhuis hygienist, Cliniques Universitaires Saint-Luc, Brussel

De voordelen van griepvaccinatie voor gezondheidswerkers zijn genoegzaam bekend. Vaccinatie beschermt niet enkel de werknemer zelf maar ook de gemeenschap, waardoor epidemieën en nosocomiale overdracht worden beperkt. In 2018 heeft het infectiepreventie- en infectiebestrijdingsteam (PCI) van de Cliniques universitaires Saint-Luc (CUSL) een intensieve griepvaccinatiecampagne gelanceerd voor het ziekenhuispersoneel. Het vaccin werd voor het voltallige personeel gratis ter beschikking gesteld en tevens werd een grootschalig communicatieplan opgesteld. Zo werd via verschillende kanalen informatie verspreid over de griep, het vaccin en de praktische vaccinatiemodaliteiten: e-mails, het CUSL-intranetportaal, een folder in het personeelsrestaurant, CUSL-schermen, …. Tegelijk werden sensibiliseringsfilmpjes vertoond waarin bekende figuren binnen de instelling het belang van griepvaccinatie benadrukten. Tijdens de vaccinatieperiode kregen de gevaccineerde personen een pin, om de patiënten die door de gevaccineerde persoon werden verzorgd, gerust te stellen. In de instelling hing een teller waarop te zien was hoeveel personen binnen het ziekenhuis zich hadden laten vaccineren en er werd ook een kleine wedstrijd georganiseerd, met een beloning voor de zorgeenheid die de hoogste vaccinatiegraad behaalde. Om de vaccinatie zo laagdrempelig mogelijk te maken, werden de vaste uren waarop mensen zich konden laten vaccineren uitgebreid t.o.v. van de vorige jaren, werden talrijke mobiele vaccinatiesessies georganiseerd en werden de vaccins op verschillende plaatsen beschikbaar gesteld. 

Na alle inspanningen die het PCI-team zich had getroost, wou het team ook de impact meten van de griepvaccinatiecampagne 2018. Daarom kregen de gevaccineerden een vragenlijst voorgelegd waarin werd gepolst naar de belangrijkste redenen voor de griepvaccinatie, de eventuele redenen voor het niet-vaccineren in 2017 en naar de sensibiliseringsmethoden die hen waren opgevallen. 

In totaal werden 1740 (24,8%) personeelsleden en 102 vrijwilligers gevaccineerd. 

De verpleegkundigen, met 25,1% gevaccineerden, vormen de beroepsgroep met de beste vaccinatiegraad. Van alle beroepsgroepen samen, was de dienst kindergastro-enterologie de enige met een vaccinatiegraad van meer dan 50%. De bescherming van de patiënten lijkt voor de werknemers de belangrijkste reden om zich te laten vaccineren. De voornaamste redenen om zich in 2017 niet  te laten vaccineren waren, volgens zij die dat in 2018 wel hadden gedaan, het feit dat ze niet aanwezig waren tijdens de vaccinatiesessies, tijdsgebrek en het feit dat ze niet overtuigd waren van het belang van vaccinatie.  Iets minder dan 20% van de respondenten gaf aan dat zij zich door de campagne hadden laten sensibiliseren. De folder die in het personeelsrestaurant werd uitgedeeld, met daarin behalve een aantal waar/niet waar-vragen over griep ook praktische informatie over de organisatie van de vaccinatie, lijkt de meest in het oog springende manier ter sensibilisatie, gevolgd door de verspreiding van dezelfde informatie via e-mail en via voorlichtingsfilmpjes.

Ondanks de geleverde inspanningen binnen het CUSL, blijft de griepvaccinatiegraad onder de werknemers te laag, al werd een stijging van 6% t.o.v. 2017 gerealiseerd. Om de vaccinatiegraad van de werknemers verder te verhogen, is het PCI-team van plan om enerzijds de in 2018 gevoerde acties de komende jaren te herhalen en anderzijdsandere strategieën te implementeren, zoals het betrekken van patiënten bij de griepvaccinatiecampagne en het toegankelijker maken van vaccinatie voor alle actoren binnen de gezondheidszorg. 

 

◄ Terug naar inhoud

Nieuwigheden

Wetenschappelijke agenda

 • juni 2020
 • van 3/06 tot 5/06 || in Nantes
  31th Nationaal Congres SF2H / OVERGEBRACHT tot 9-10-11 juni 2021
 • van 10/06 tot 12/06 || in Phoenix
  VERNIETIGING : Association for professionals in Infection Control and Epidemiology
 • van 17/06 tot 19/06 || in Athens
  6th World Congress on Vascular Access : Programma online op 17 en 18 juni OVERGEBRACHT in april 2021
 • november 2020
 • van 8/11 tot 10/11 || in Edinbrough
  FIS/HIS International
Bekijk de volgende evenementen

Schrijf ook een artikel !

Vacatures

Onze partners

Flux RSS

Subscribe

REDACTIE

Ontdek de andere online nummers van het tijdschrift

Het volledige archief

Ontdek onze speciale dossiers

Uitwisseling van ervaringen