Editoriaal

Beste collega’s

Na een voorbereidend seminarie op een week kijkstage moesten de studenten een verslag schrijven om te zien wat ze ervan opgestoken hadden. 

Ik was danig onder de indruk van de manier waarop deze tandartsen in spe met infectiepreventie omgingen, ik deel dit verslag dan ook graag met jullie! 

Ten oorlog, beoefenaars der tandheelkunde!

Dames en heren beoefenaars der tandheelkunde, het vijandige kamp van de «VIRUSSEN» en «BACTERIËN» heeft ons de oorlog verklaard! Vandaag, vrijdag 12 oktober 2018, luiden we de alarmklok! Het is volop crisis, het is dus aan jullie, tandartsen, jullie lot in handen te nemen en het kamp der «KABINETTEN» met hand en tand te verdedigen. Maar alvorens ten strijde te trekken, lees je best eerst dit document; het is immers een kwestie van leven of dood! 

Om te beginnen moet je je vijand doorgronden: wie zijn ze? welke wapens gebruiken ze en wat zijn hun aanvalsstrategieën? … Vervolgens moet je een aantal regels volgen, die je beste wapens zullen zijn. Verlies er geen enkele uit het oog, want één simpel foutje en elke overwinning is verloren! En nu is het tijd om de rangen te vervoegen en aan je missie te beginnen.

Zoals iedereen weet, zijn virussen en bacteriën onze grootste vijanden. Het zijn micro-organismen die eender welk menselijk lichaam kunnen besmetten. En mispak je er niet aan, ze zijn weliswaar piepklein, maar ze beschikken over te duchten wapens! Volgens onderzoek maken deze harteloze wezens jaarlijks duizenden slachtoffers. Meestal besmetten ze patiënten tijdens de zorgverstrekking, om vervolgens langzaam te ontkiemen en hen enkele maanden later de genadeslag toe te dienen. Deze methode heet de zorginfectie en is meteen ook hun belangrijkste strategie!  Ze gaan heel discreet te werk en besmetten elke kwetsbare persoon, zowel de soldaat (de tandarts), als de burger (de patiënt).

Maar vooraleer ze hun strategie ook effectief kunnen toepassen, moeten ze eerst onze gelederen binnendringen. Om het vijandige kamp gemakkelijker binnen te raken, zetten ze zich over via drie wegen: op een rechtstreekse manier, druppelsgewijs of via de lucht. Onder de rechtstreekse manier wordt elk contact verstaan met iets wat vooraf besmet was. De belangrijkste stelling van die scherpschutters is het materiaal van de beoefenaar na de zorgverstrekking. Van daaruit gaan ze geduldig op zoek naar een gaatje in de verdediging! Blijf dus waakzaam en maak een duidelijk onderscheid tussen materiaal voor éénmalig gebruik en materiaal dat na sterilisatie opnieuw wordt gebruikt. De overdracht via druppeltjes in de lucht is gevaarlijker dan de vorige! Vooral hun divisie «GRIEP» maakt daar gretig gebruik van. Maar de meest dodelijke vorm is de overdracht via de lucht. Op die manier besmetten de troepen van de «MAZELEN» de hele omgeving, een beetje zoals ratten die een stad overspoelen. Een echte plaag dus! 

Het mag duidelijk zijn dat het om een heuse epidemie gaat, die de beoefenaar met alle mogelijke middelen moet bestrijden! Die laatste zal dus een aantal maatregelen moeten nemen om zijn omgeving en zichzelf te beschermen en hij zal daarbij zijn beste wapen moeten inzetten: de algemene voorzorgsmaatregelen! Die voorkomen 80% van de bestudeerde overdrachten. Maar pas op, de vijand heeft meer dan één pijl op zijn boog en heeft een strategie ontwikkeld om tussen de mazen van het net door te glippen: hij zal de beoefenaar proberen te bedotten door zijn beste spion op hem af te sturen, de «modelpatiënt». De tandarts mag zich dus in geen geval om de tuin laten leiden door de stijl van de patiënt. Het is immers best mogelijk dat achter dit misleidende uiterlijk, een geniepig wezen schuilgaat!

De algemene voorzorgsmaatregelen zijn in twee delen onderverdeeld: handhygiëne en  beschermende uitrusting. Handhygiëne is je meest te duchten wapen in deze eindeloze oorlog. Het is je zwaard, maar hanteer het behoedzaam! Elke krijger moet de verplichte techniek volgen die na lezing van dit document wordt uiteengezet. Volg je die niet, dan staat je een zekere nederlaag te wachten, omdat je belangrijkste verdedigingspijler is ingestort! Belangrijk om weten is ook dat er verschillende momenten zijn om handhygiëne toe te passen: vóór de zorgverstrekking, vóór een zuivere of invasieve handeling en na de zorgverlening. Deze momenten zijn essentieel en moeten strikt worden nageleefd! Je schild tenslotte is de beschermende uitrusting: handschoenen, masker en bril. Die beschermen je tegen elke vijandelijke aanval, maar opgelet, na elke behandeling is je schild aan vervanging toe, want tijdens het gevecht is het ongetwijfeld besmet geraakt!

Beste krijgers, jullie zijn verwittigd en beschikken voortaan over alle wapens om de vijand neer te slaan! Ga samen met ons de strijd aan en bezorg ons de OVERWINNING!

Agoun Yasmine

Hoofdartikel

Biofilms in een ziekenhuisomgeving: wat zijn de uitdagingen op vlak van ziekenhuishygiëne?

Ph.D. Thomas Vanzieleghem - Prof. Michel Delmée
In een recent rapport van het ECRI-instituut (een Amerikaans onafhankelijk adviesorgaan zonder winstoogmerk), waarin de tien grootste
Lees

Nieuwigheden

Wetenschappelijke agenda

 • juni 2020
 • van 3/06 tot 5/06 || in Nantes
  31th Nationaal Congres SF2H / OVERGEBRACHT tot 9-10-11 juni 2021
 • van 10/06 tot 12/06 || in Phoenix
  VERNIETIGING : Association for professionals in Infection Control and Epidemiology
 • van 17/06 tot 19/06 || in Athens
  6th World Congress on Vascular Access : Programma online op 17 en 18 juni OVERGEBRACHT in april 2021
 • november 2020
 • van 8/11 tot 10/11 || in Edinbrough
  FIS/HIS International
Bekijk de volgende evenementen

Schrijf ook een artikel !

Vacatures

Onze partners

Flux RSS

Subscribe

REDACTIE

Ontdek de andere online nummers van het tijdschrift

Het volledige archief

Ontdek onze speciale dossiers

Uitwisseling van ervaringen