Editoriaal

De gezondheidszorg evolueert snel en speelt zich steeds vaker buiten het ziekenhuis af.

Uit economische noodzaak, die te maken heeft met de financieringsmodaliteiten van de gezondheidszorg, wordt de verblijfsduur steeds vaker ingekort. Dit gaat uiteraard gepaard met meer thuiszorg.
Zoals het KCE er in zijn 250ste rapport* uit 2015 op wees «is België onlangs gestart met een grootschalige hervorming van het ziekenhuislandschap. Men buigt zich daarbij over fundamentele vragen zoals de eigenlijke rol van de ziekenhuizen, hun financiering en het beantwoorden aan de behoeften van de bevolking».
Dit is mogelijk dankzij de vooruitgang op vlak van gezondheidszorg, waardoor patiënten voortaan ook buiten het ziekenhuis de nodige zorgen kunnen krijgen, terwijl de band met het ziekenhuis sterk blijft. Het concept thuishospitalisatie, of HAD, is dan ook definitief doorgebroken en staat voortaan hoog op de politieke agenda.
Volgens de aanbevelingen uit dit rapport is het met de huidige kennis nog te vroeg om dit concept over heel België toe te passen. Op basis van pilootprojecten zoals dat voor de antibiotherapie thuis, dat beschreven werd door het team van het CHwapi, zal het op termijn wel mogelijk zijn meer duidelijkheid te krijgen over de haalbaarheid, de veiligheid en de kwaliteit van de zorgverlening, en over de criteria die zullen worden gehanteerd om patiënten te selecteren. Uit de analyse van de literatuur blijkt dat op vlak van patiënttevredenheid, de resultaten gelijk opgaan of licht in het voordeel uitdraaien van HAD. Het is wel zo dat deze enquêtes zijn uitgevoerd bij patiënten die vrij voor dit zorgsysteem hadden gekozen.
De ziekenhuishygiënisten moeten waakzaam blijven want al naargelang de zorgen die worden verstrekt, valt het risico op infectie nooit volledig uit te sluiten.
Het opleidingsprogramma voor het personeel, dat de patiënten thuis zal verzorgen, moet zeker rekening houden met dit aspect. Over de opvolging van de zorggerelateerde infecties moet goed worden nagedacht, om een opvolging op lange termijn en het toepassen van correctieve en preventieve maatregelen te garanderen.
Er staan ons nieuwe vooruitzichten en nieuwe uitdagingen te wachten.
Maar eerst en vooral, de wensen voor 2017! Een campagne handhygiëne en een prevalentiestudie! Wie doet beter!
In naam van het redactiecomité wens ik u voor 2017, fraaie resultaten op professioneel vlak en niets dan geluk op persoonlijk vlak!

Anne Simon

*Farfan-Portet M-I, Denis A, Mergaert L, Daue F, Mistiaen P, Gerkens S. Thuishospitalisatie: opties voor een Belgisch model – Synthese. Health Services Research (HSR). Brussel:  Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE). 2014. KCE Reports 250Bs. D/2014/10.273/66.

Hoofdartikel

Wetenschappelijke agenda

 • maart 2020
 • van 19/03 tot 20/03 || in London
  5th Annual Infection Control, Sterilization & Decontamination in Healthcare Congress
 • van 26/03 tot 30/03 || in Atlanta
  SHEA
 • 27/03
  Studiedag Verpleegkundigen infectiebeheersing NVKVV (WIN)
 • april 2020
 • van 18/04 tot 21/04 || in Parijs
  30 th European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases
 • juni 2020
 • van 3/06 tot 5/06 || in Nantes
  31th Nationaal Congres SF2H
Bekijk de volgende evenementen

Schrijf ook een artikel !

Vacatures

Onze partners

Flux RSS

Subscribe

REDACTIE

Ontdek de andere online nummers van het tijdschrift

Het volledige archief

Ontdek onze speciale dossiers

Uitwisseling van ervaringen