Editoriaal

De kwaliteitsindicatoren inzake hygiëne zijn er.

Er was al lang sprake van maar sinds afgelopen herfst zijn ze samen met de ‘Beaujolais nouveau’ aangekomen. De ziekenhuishygiënisten waren vragende partij en een en ander was in 2007 al in een koninklijk besluit gegoten. De indicatoren hebben ze in samenwerking met het team van het WIV zelf opgesteld. De regionale hygiëneplatforms, het Federaal Platform Ziekenhuishygiëne en het WIV hebben heel wat werk verricht om een reeks relevante indicatoren op te stellen, die vooral zijn gericht op de middelen (wettelijk kader), acties en processen, waarbij de indicatoren over het aantal ziekenhuisinfecties in dit stadium bewust zijn geweerd (wegens te veel beïnvloed door de case-mix en verschillende methodologische problemen). In dit verband wijzen we er graag op dat het hier om een ‘première’ voor België gaat: voor het eerst zijn er op federaal niveau “kwaliteits”indicatoren beschikbaar in een formaat dat ook voor een breed publiek toegankelijk is. Op lange termijn is het de bedoeling om op die manier voor een hefboomeffect te zorgen inzake actiekeuze, die is gebaseerd op het wettelijke kader enerzijds en op gegevens uit de wetenschappelijke litteratuur anderzijds. De voorbereidende werkzaamheden hebben in 2011 geleid tot de verspreiding van de reeks voor 2013 geselecteerde indicatoren, waarmee de ziekenhuisdirecties dan rekening mee konden houden bij het bepalen van hun preventiestrategie voor de daaropvolgende jaren. De gegevens uit 2013 zijn eind 2014 ingezameld. Ook hier heeft een aantal experts met ziekenhuiservaring op het terrein werk gemaakt van feedback, die door het WIV ter beschikking is gesteld. Voor deze eerste editie werden in bepaalde instellingen tal van tekortkomingen vastgesteld, vooral dan op vlak van acties. Daarmee is het belang van deze aanpak aangetoond, die we ook in de toekomst zullen voortzetten om de kwaliteit van de preventieprogramma’s globaal te verbeteren. Geleidelijk aan moet deze reeks indicatoren evolueren om uit te groeien tot een instrument dat onze preventieprogramma’s kan sturen en dat het dynamische en evolutieve karakter ervan kan beoordelen. Uiteindelijk moeten we tot een strategie komen waarbij deze programma’s constant worden verbeterd. Voortaan is het dus aan de operationele teams voor ziekenhuishygiëne om dit instrument binnen de verschillende platforms ingang te doen vinden, er zich mee te identificeren en het tussen ziekenhuizen onderling als hefboom te gebruiken om de verschillende actoren en middelen te mobiliseren.

Baudouin Byl, voorzitter van het voorzitter Federaal Platform Ziekenhuishygiëne
Gastcommentator

De volgende inzameling van informatie heeft betrekking op het jaar 2015. Die omvat dezelfde indicatoren en zal in principe plaatsvinden tijdens het eerste trimester 2016.

U leest er meer over op volgende website: http://www.nsih.be/surv_iq/reports_nl.asp

Hoofdartikel

Inhoudstafel

Nieuwigheden

Wetenschappelijke agenda

 • juni 2020
 • van 3/06 tot 5/06 || in Nantes
  31th Nationaal Congres SF2H / OVERGEBRACHT tot 9-10-11 juni 2021
 • van 10/06 tot 12/06 || in Phoenix
  VERNIETIGING : Association for professionals in Infection Control and Epidemiology
 • van 17/06 tot 19/06 || in Athens
  6th World Congress on Vascular Access : Programma online op 17 en 18 juni OVERGEBRACHT in april 2021
 • november 2020
 • van 8/11 tot 10/11 || in Edinbrough
  FIS/HIS International
Bekijk de volgende evenementen

Schrijf ook een artikel !

Vacatures

Onze partners

Flux RSS

Subscribe

REDACTIE

Ontdek de andere online nummers van het tijdschrift

Het volledige archief

Ontdek onze speciale dossiers

Uitwisseling van ervaringen