Editoriaal

Een patchwork nummer!

De laatste tijd schotelen we u graag themanummers voor. Met dit derde nummer van Noso-Info 2016 maken we voor één keer een uitzondering op deze regel!

Vooraleer hij met welverdiend pensioen gaat maakt Roger Haenen een balans op van de opvolging van de zorggerelateerde infecties van 2001 tot 2014, bij in psychiatrie gehospitaliseerde patiënten. Zoals hij er terecht op wijst verdient deze groep meer aandacht, zorggerelateerde infecties zijn er immers wel degelijk een probleem.  In 2005 had toenmalig minister van Volksgezondheid Rudy Demotte dit reeds begrepen. Hij was het die de werkgroep van de campagne handhygiëne had gevraagd om bij de tweede campagne, ook de psychiatrische instellingen te betrekken, wat toen ook is gebeurd. Al heel snel heeft Roger Haenen zich bij deze groep aangesloten. Hij heeft er dan ook steeds voor gezorgd dat de campagnes rekening hielden met het specifieke karakter van deze zorginstellingen.  Heel onlangs heeft BAPCOC, op verzoek van het federaal platform, ingestemd met de oprichting van een tiende platform voor hygiëne, dat aan de psychiatrie is gewijd. Dit is een goeie zaak. Dit nieuwe platform zal de bestaande initiatieven die we her en der in de sector zien opduiken, ongetwijfeld een boost geven.

Frank Van Laer brengt verslag uit van een gedocumenteerde waarneming in het labo voor microbiologie van het UZA. Het staat vast dat door het onvoldoende vullen van bloedkweekflesjes, de gevoeligheid van de test vermindert, ze al te veel vullen verhoogt dan weer de vals-positieve resultaten. Op zich niet zo erg, ware het niet dat in de sector van de microbiologie, waar veel energie wordt gestoken in gesofisticeerde tests voor een zo snel mogelijke identificatie en opsporing van resistentiemechanismen, alle extra werk, en al zeker als het nutteloos blijkt te zijn, in slechte aarde valt.

An Willems gaat dieper in op de werkingsmodaliteiten van het operationele team voor ziekenhuishygiëne en van de werfverantwoordelijken tijdens werken. Dankzij de aanbevelingen van de Hoge Gezondheidsraad is er bij de Comités voor hygiëne weliswaar een bewustwording rond deze problematiek gegroeid maar er is nog een lange weg te gaan.  Ook zij ondervindt dus nog diezelfde moeilijkheden. De internationale accreditatie-instanties duwen ons in diezelfde richting en ook zij hechten veel belang aan de veiligheid van de patiënten tijdens werken.

Een onderwerp tenslotte dat banaal mag lijken maar dat voer is voor heel wat discussies is het volgende! De lichaamsverzorging  met gedrenkte washandjes, zonder water en dus ook zonder het verplaatsen van water, zonder wasbak …  maar volgens verpleegsters die ik ken, zonder het ‘behaaglijke’ gevoel van een wasbeurt met water en zeep …. Dit artikel heeft mij alvast overtuigd. Niet alleen door de economische of ecologische voordelen, of die op vlak van tijdswinst en goede perceptie door het personeel dat deze zorg verstrekt maar ook door de analyse van Frank van de voordelen in termen van minder infecties, minder overdracht van MRB’s … Benieuwd of hij ook jullie heeft overtuigd!

Veel leesplezier!

Hoofdartikel

Inhoudstafel

Nieuwigheden

Wetenschappelijke agenda

 • juni 2020
 • van 3/06 tot 5/06 || in Nantes
  31th Nationaal Congres SF2H / OVERGEBRACHT tot 9-10-11 juni 2021
 • van 10/06 tot 12/06 || in Phoenix
  VERNIETIGING : Association for professionals in Infection Control and Epidemiology
 • van 17/06 tot 19/06 || in Athens
  6th World Congress on Vascular Access : Programma online op 17 en 18 juni OVERGEBRACHT in april 2021
 • november 2020
 • van 8/11 tot 10/11 || in Edinbrough
  FIS/HIS International
Bekijk de volgende evenementen

Schrijf ook een artikel !

Vacatures

Onze partners

Flux RSS

Subscribe

REDACTIE

Ontdek de andere online nummers van het tijdschrift

Het volledige archief

Ontdek onze speciale dossiers

Uitwisseling van ervaringen