Editoriaal

Kathetergerelateerde septicemieën kunnen makkelijk worden vermeden ...

Zoals Naima Hammami er terecht op wijst, zijn de septicemieën van alle zorggerelateerde infecties de meest ernstige, met een niet te onderschatten ziekte- en sterftecijfer als gevolg. 

Net als bijna overal, heeft ook in ons land 24% van die infecties te maken met de aanwezigheid van een centraal-veneuze katheter. Concreet betekent dit dat 24% van de septicemieën kan worden vermeden. Tal van studies, waaronder een aantal heel recente, hebben immers het hoge preventiepotentieel van dat soort infecties aangetoond. Uiteraard is dit hoge preventiepotentieel ook een mooie indicator van de zorgkwaliteit. 

Heel wat preventiemaatregelen zijn met wisselend succes uitgetest, alleen of in combinatie met anderen (zorgbundel), van de meest eenvoudige zoals handhygiëne, tot de meest gesofisticeerde zoals geïmpregneerde katheters, chloorhexidine patches, enz.  … 

De eerste zorgbundel voor de infectiepreventie en -controle was een Amerikaanse bundel voor de preventie van kathetergerelateerde septicemieën. Die «carebundle» bundelt verschillende maatregelen die elk apart hun efficiëntie hebben bewezen maar die samen tot een veel betere preventie leiden, met overtuigende resultaten (cfr Pronovost).

Toch kunnen er bij de efficiënte maatregelen nog heel wat vraagtekens worden geplaatst.  Een daarvan is ondertussen beantwoord dankzij een schitterende studie van Olivier Mimoz, die onlangs in The Lancet is gepubliceerd. In tegenstelling tot de Amerikaanse aanbevelingen hadden de Europese tot hier toe nog geen duidelijk standpunt ingenomen over het ontsmettingsmiddel dat moest worden gebruikt, zowel bij de plaatsing van de katheter, als bij het vervangen van de verbanden.  Uit deze studie bij 1181 patiënten en op 2547 katheters blijkt duidelijk dat bij de preventie van vroegtijdige infecties, het gebruik van een isopropanoloplossing 70%, geassocieerd met 2% chloorhexidine meer voordelen biedt dan joodpovidon (5%) in een alchoholoplossing.

In dit nummer en ook het volgende, die beide aan dit thema zijn gewijd, krijgt u de kans ervaringen in ziekenhuizen uit te wisselen, welke net zoals het Federaal platform voor ziekenhuishygiëne, van de strijd tegen kathetergerelateerde infecties een prioriteit hebben gemaakt. 

 Anne Simon

Hoofdartikel

Inhoudstafel

Nieuwigheden

Wetenschappelijke agenda

 • juni 2020
 • van 3/06 tot 5/06 || in Nantes
  31th Nationaal Congres SF2H / OVERGEBRACHT tot 9-10-11 juni 2021
 • van 10/06 tot 12/06 || in Phoenix
  VERNIETIGING : Association for professionals in Infection Control and Epidemiology
 • van 17/06 tot 19/06 || in Athens
  6th World Congress on Vascular Access : Programma online op 17 en 18 juni OVERGEBRACHT in april 2021
 • november 2020
 • van 8/11 tot 10/11 || in Edinbrough
  FIS/HIS International
Bekijk de volgende evenementen

Schrijf ook een artikel !

Vacatures

Onze partners

Flux RSS

Subscribe

REDACTIE

Ontdek de andere online nummers van het tijdschrift

Het volledige archief

Ontdek onze speciale dossiers

Uitwisseling van ervaringen