Editoriaal

De vernieuwde Noso-info is er …

Zoals reeds aangekondigd ontvangt u het tijdschrift, dat nog steeds driemaandelijks verschijnt, niet langer op papier. Via een newsletter die u per email toegestuurd krijgt, wordt u verwittigd dat het nieuwe nummer online staat. Het grote voordeel is dat u deze email kunt doorsturen naar al wie mogelijks geïnteresseerd is in één van de artikels. Deze personen kunnen zich indien gewenst abonneren via een link, waardoor de aanvraag voor een abonnement rechtstreeks terecht komt bij de beheerder van de website. U kunt het tijdschrift ook in pdf-formaat afdrukken en vorige nummers inkijken.

Rekening houdend met ons budget hebben we zoveel mogelijk geprobeerd gebruik te maken van de nieuwe technologieën.
Wie ideeën heeft om ons elektronisch tijdschrift nog verder te verbeteren, mag ons dat altijd laten weten.

Aan de inhoud verandert er uiteindelijk niet zo veel !

We hebben wel geprobeerd het geheel visueel wat aantrekkelijker te maken met illustraties. Zo zijn de grafieken bij de artikels voortaan meerkleurig (wat tot op heden onmogelijk was) en zijn we niet langer beperkt door het aantal pagina’s dat vroeger een veelvoud van 4 diende te zijn !

De rubrieken zijn dezelfde als vroeger: originele artikels, overzichten van thema’s uit de actualiteit, verslagen van interessante symposia, nieuws van de Hoge Gezondheidsraad, het Federaal platform voor Ziekenhuishygiëne, de regionale platformen … Uit al deze artikels zal het redactiecomité er één uitkiezen, dat volgens het comité opvallend interessant is voor onze praktijk en dat dan ook het hoofdartikel wordt.

Een extra voordeel van de online versie is uiteraard dat u de links die vermeld staan onder “websites om niet te vergeten” en “nieuwe aanbevelingen” onmiddellijk kunt aanklikken. Dit geldt eveneens voor de links van de wetenschappelijke agenda.

Zowel positieve als negatieve feedback is welkom. Bent u tevreden, dan horen we dat uiteraard graag. Maar ook uw kritische noten kunnen ons verder helpen! Alvast veel leesplezier gewenst …

Anne Simon

Hoofdartikel

Kinkhoest in België: epidemiologie en aanpassing van de vaccinatiestrategie voor de bescherming van zuigelingen.

Dr Sandrine Milas
Kinkhoest (pertussis, of “whooping cough” in het Engels) blijft nog altijd een belangrijke kinderziekte met wereldwijd 16 miljoen gevallen/jaar, w...
Lees

Inhoudstafel

Nieuwigheden

Wetenschappelijke agenda

 • juni 2020
 • van 3/06 tot 5/06 || in Nantes
  31th Nationaal Congres SF2H / OVERGEBRACHT tot 9-10-11 juni 2021
 • van 10/06 tot 12/06 || in Phoenix
  VERNIETIGING : Association for professionals in Infection Control and Epidemiology
 • van 17/06 tot 19/06 || in Athens
  6th World Congress on Vascular Access : Programma online op 17 en 18 juni OVERGEBRACHT in april 2021
 • november 2020
 • van 8/11 tot 10/11 || in Edinbrough
  FIS/HIS International
Bekijk de volgende evenementen

Schrijf ook een artikel !

Vacatures

Onze partners

Flux RSS

Subscribe

REDACTIE

Ontdek de andere online nummers van het tijdschrift

Het volledige archief

Ontdek onze speciale dossiers

Uitwisseling van ervaringen