Editoriaal

Béa Jans en Katrien Latour verwoorden het perfect op de homepage van de  bewaking van zorginfecties in de instellingen voor langverblijf op de website van het WIV: 
«Door de vergrijzing van de bevolking neemt het aantal ouderen met belangrijke zorgbehoeften toe. Wanneer het aanbod aan thuiszorg ontoereikend wordt of verdere verlening van de ziekenhuisverblijfsduur niet meer mogelijk is, dringt opname in een chronische zorginstelling (zoals onder andere een woonzorgcentrum) zich op.
De residenten in deze centra vertonen een verhoogd risico op het verwerven van zorginfecties en kolonisatie met resistente micro-organismen. Deze bewoners zijn immers kwetsbaarder door een leeftijdsgerelateerde achteruitgang van het afweersysteem, onderliggende aandoeningen en/of fysieke beperkingen. Infecties kennen vaak een meer gecompliceerd verloop en antibiotica worden frequent voorgeschreven. Bovendien zijn er ook risicofactoren aanwezig op het niveau van de instelling. Het betreft immers een collectieve leef- en zorggemeenschap waar contactmomenten tussen bewoners en zorgpersoneel frequent zijn.
Sinds enkele jaren worden heel wat inspanningen geleverd om de problematiek van zorginfecties, antibioticagebruik en -resistentie in Belgische chronische zorginstellingen in kaart te brengen.»
Het spreekt dan ook voor zich dat de structurele behoefte inzake preventie en beheersing van zorggerelateerde infecties er net zo belangrijk is als in acute ziekenhuizen, zoals Eddy De Baets terecht opmerkt.
Dit nummer gaat dieper in op twee zeer positieve ervaringen inzake samenwerking tussen de acute zorg en de instellingen voor langverblijf bij de preventie van infecties. Hoewel deze instellingen voor langverblijf reeds heel wat inspanningen hebben geleverd, is het een groot pluspunt om onze ervaring op vlak van handhygiënepromotie met hen te kunnen delen.

Anne Simon

Hoofdartikel

Inhoudstafel

Nieuwigheden

Wetenschappelijke agenda

 • juni 2020
 • van 3/06 tot 5/06 || in Nantes
  31th Nationaal Congres SF2H / OVERGEBRACHT tot 9-10-11 juni 2021
 • van 10/06 tot 12/06 || in Phoenix
  VERNIETIGING : Association for professionals in Infection Control and Epidemiology
 • van 17/06 tot 19/06 || in Athens
  6th World Congress on Vascular Access : Programma online op 17 en 18 juni OVERGEBRACHT in april 2021
 • november 2020
 • van 8/11 tot 10/11 || in Edinbrough
  FIS/HIS International
Bekijk de volgende evenementen

Schrijf ook een artikel !

Vacatures

Onze partners

Flux RSS

Subscribe

REDACTIE

Ontdek de andere online nummers van het tijdschrift

Het volledige archief

Ontdek onze speciale dossiers

Uitwisseling van ervaringen