Editoriaal

Een studie van het team ziekenhuishygiëne van het UZA om tijdens de zevende campagne algemeen in te voeren?

Nooit hebben we de impact gemeten van de acties naar patiënten toe, die we in het kader van de nationale campagnes voor het promoten van handhygiëne hebben gevoerd, ook al waren we er dankzij het werk van Marianne Mc Guckin van overtuigd dat dit een van de pistes was die we moesten bewandelen.

Frank Van Laer en het team ziekenhuishygiëne van het UZA hebben dit wel gedaan aan de hand van een vragenlijst en persoonlijk vind ik de resultaten eerder hoopgevend.

Volgens de helft van de respondenten moet de patiënt nauwer worden betrokken bij het verbeteren van de handhygiëne. Toch blijven de meeste van die patiënten het er moeilijk mee hebben zorgverleners daarover aan te spreken.

We moeten dus niet enkel de houding van de zorgverleners rond veiligheid verbeteren maar ook die van de patiënten. Zij moeten daarom alle nodige informatie krijgen. Zo beseffen ze welke risico’s ze lopen indien de handhygiëne in het kader van hun verzorging niet correct wordt nageleefd.    

Het overbrengen van die informatie en de middelen die daarvoor worden gebruikt blijven een pijnpunt. Bovendien komt de boodschap niet altijd duidelijk over.  

Bij de voorbereiding van de zevende campagne wordt dit een aandachtspunt voor de werkgroep, die bovendien blijk zal moeten geven van heel wat verbeelding.

We moeten dus werk maken van een diversifiëring van zowel de communicatiemiddelen als van de boodschappen!

Daarvoor rekenen we op uw hulp! Tijdens de vorige campagnes konden we vaststellen dat de meeste instellingen een duidelijk beeld hebben van hun patiënten, dat ze intussen over het nodige materiaal beschikken en dat ook hebben aangepast. 

Uiteraard kunt u via de websites  www.vousetesendebonnesmains.be/nl en www.handhygienedesmains.be  uw ervaringen uitwisselen. 

Heeft u ideetjes of zelf initiatieven genomen die volgens u een positieve impact hadden, laat het ons dan weten.  We kunnen ze op de websites zetten waardoor ook andere deelnemende instellingen er gebruik kunnen van maken.  

In naam van de werkgroep, die na al die campagnes nog even enthousiast is, wens ik u allen te bedanken voor uw inzet. Tijdens de campagnes leggen we een zelden geziene energie aan de dag en tal van andere landen benijden onze volharding en vooral onze resultaten.   

Bedankt dat u er zo massaal van overtuigd bent dat we de dingen echt in beweging kunnen zetten!

Anne Simon

 

Hoofdartikel

Inhoudstafel

Nieuwigheden

Wetenschappelijke agenda

 • juni 2020
 • van 3/06 tot 5/06 || in Nantes
  31th Nationaal Congres SF2H / OVERGEBRACHT tot 9-10-11 juni 2021
 • van 10/06 tot 12/06 || in Phoenix
  VERNIETIGING : Association for professionals in Infection Control and Epidemiology
 • van 17/06 tot 19/06 || in Athens
  6th World Congress on Vascular Access : Programma online op 17 en 18 juni OVERGEBRACHT in april 2021
 • november 2020
 • van 8/11 tot 10/11 || in Edinbrough
  FIS/HIS International
Bekijk de volgende evenementen

Schrijf ook een artikel !

Vacatures

Onze partners

Flux RSS

Subscribe

REDACTIE

Ontdek de andere online nummers van het tijdschrift

Het volledige archief

Ontdek onze speciale dossiers

Uitwisseling van ervaringen