Editoriaal

Positieve gevolgen van de Covid-19 pandemie?

Je moet al goed zoeken om er te vinden, maar er zijn er een paar, o.a. in het UZA. Maar is de uitrol ervan ook op andere plaatsen mogelijk?

Velen van ons delen de indruk van Frank Van Laer en het UZA-team. Sommige zorginfecties zijn tijdens de eerste twee golven van deze pandemie afgenomen.

Hopelijk vertelt het jaarverslag van Sciensano ons meer over wat er op nationaal niveau is gebeurd.

Frank wijst er terecht op dat niet alle infecties zijn afgenomen en dat de toename van het aantal gevallen van CPE en VRE mogelijks te wijten kan zijn aan een onjuist gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen. We hebben dit allemaal op het terrein vastgesteld. Personeel dat zich ondanks het tekort aan PBM’s zo goed mogelijk probeerde te beschermen, bracht soms patiënten in gevaar. Het is al langer bekend dat het gebruik van handschoenen een oorzaak is van de niet-naleving van handhygiëne. 

Moeten we daarom vraagtekens plaatsen bij het dragen van handschoenen als extra voorzorgsmaatregel? Ongetwijfeld niet, maar het is zeker dat naleving op het terrein en opleiding absoluut noodzakelijk zijn om misstappen te voorkomen.

Youri Glupczynski ontleedde de resultaten van deze studie die in het UZA werd uitgevoerd om zo andere factoren te kunnen identificeren, die mogelijk de oorzaak zijn van de waargenomen incidentiewijzigingen.

De infectiebestrijdingsteams zijn tijdens deze crisis zwaar op de proef gesteld en dat zal ook in de toekomst nog zo zijn, kort nadat zij de IFIC-beperkingen hebben moeten «slikken». Hoe gaat het er in andere landen aan toe? In de volgende nummers zullen we de statuten publiceren van verpleegkundigen infectiepreventie en -beheersing in verschillende Franstalige landen. Ere wie ere toekomt, beginnen doen we met Frankrijk!

Een beetje reclame voor een prachtige tool ter bevordering van afstandsonderwijs, een e-learning over de preventie van urineweginfecties, die nog al te vaak voorkomen en voor een aanzienlijk (en vaak overmatig) antibioticaverbruik zorgen. Een waardevol hulpmiddel, waar we gretig gebruik moeten van maken!

En als afsluiter van ons speciale nummer «Frank Van Laer», een onderwerp dat soms vergeten wordt, maar niet door het UZA. Ook al worden alle maaltijden volgens de HACCP-regels bereid en doorstaan ze de FAVV-controles, wat gebeurt met die schotels eens ze de keuken verlaten? Worden ze bewaard, opnieuw opgewarmd, veilig toegediend? Een mooi onderzoek naar het einde van de voedselketen, dat zeer belangrijk is voor de veiligheid van onze patiënten. 

Met de komst van het mooie weer en de vooruitgang van de vaccinatiecampagne blijven we echter hopen op de terugkeer naar meer normaliteit.”

Hoofdartikel

Welk impact van de COVID-19-pandemie op de incidentie van zorginfecties in het UZA?

Frank Van Laer - Elise Van Cauwenberg - Hilde Jansens
Naar aanleiding van recente publicaties (in druk) die melding maken van een daling in de incidentie van bepaalde zorginfecties tijdens de COVID-19-pan...
Lees

Inhoudstafel

Nieuwigheden

Wetenschappelijke agenda

 • maart 2021
 • 20/03
  Bevanet
 • april 2021
 • van 7/04 tot 9/04 || in Athens
  6th WoCoVA meeting
 • juni 2021
 • van 9/06 tot 10/06 || in Nantes
  31ste National Congres SF2H
 • juli 2021
 • van 9/07 tot 12/07 || in Wenen
  31th European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases (ECCMID)
Bekijk de volgende evenementen

Schrijf ook een artikel !

Vacatures

Onze partners

Flux RSS

Subscribe

REDACTIE

Ontdek de andere online nummers van het tijdschrift

Het volledige archief

Ontdek onze speciale dossiers

Uitwisseling van ervaringen