◄ Terug naar inhoud

VOOR U GELEZEN

S. Yokoe, D. J. Anderson, S. M. Berenholtz, D. P. Calfee, E. R. Dubberke, K. D. Ellingson, D. N. Gerding, J. P. Haas, K. S. Kaye, M. Klompas, E. Lo, J. Marschall, L. A. Mermel, L. E. Nicolle, C. D. Salgado, K. Bryant, D. Classen, K. Crist, V. M. Deloney, N. O. Fishman, N. Foster, et al.

A compendium strategies to prevent healthcare-associated infections in acute care hospitals: 2014 updates

American Journal of Infection Control, vol 42 (8): 820-828, 2014

 

 

Sinds de publicatie van het “Compendium of Strategies to Prevent Healthcare-Associated. Infections in Acute Care Hospitals” (compendium met strategieën om gezondheidszorg-gerelateerde infecties in acute zorginstellingen te voorkomen) in 2008 is de preventie van gezondheidszorg-gerelateerde infecties (HAIs) een nationale prioriteit. Ondanks alle inspanningen komen vermijdbare HAIs nog steeds voor. Het compendium is in 2014 geactualiseerd om praktische en recente expertise ter beschikking te stellen van acute ziekenhuizen, die hen moet helpen prioriteiten te bepalen en een beleid te implementeren op vlak van preventie van HAIs. Dit is het resultaat van een nauwe samenwerking tussen de Society for Healthcare Epidemiology of America (SHEA, of Vereniging voor de gezondheidszorg epidemiologie van Amerika), de Infectious Diseases Society of America (IDSA, of de Amerikaanse vereniging voor infectieziekten), de American Hospital Association (AHA, of Amerikaanse ziekenhuisvereniging), de Association for Professionals in Infection Control and Epidemiology (APIC, of Amerikaanse vereniging van professionals voor controle van infectie en epidemiologie) en de “Joint Commission”, met de medewerking van vertegenwoordigers van verschillende organisaties en verenigingen met heel wat expertise, zoals de Centers for Disease Control and Prevention (CDC, of Centra voor ziektecontrole en -preventie), het Institute for Healthcare Improvement (IHI, of Instituut voor een betere gezondheidszorg), de Pediatric Infectious Diseases Society (PIDS, of Vereniging voor infectieziekten in pediatrie), de Society of Critical Care Medicine (SCCM, of Vereniging voor intensieve geneeskunde), de Society for Hospital Medicine (SHM, Vereniging voor ziekenhuisgeneeskunde) en de Surgical Infection Society (SIS; Vereniging voor chirurgische infecties).

 

 

L.L. Steed, J. Costello, S. Lohia, T. Jones, E. W. Spannhake, S. Nguyen

Reduction of nasal Staphylococcus aureus carriage in health care professionals by treatment with a nonantibiotic, alcohol-based nasal antiseptic.

American Journal of Infection Control, vol 42 (8): 841-846, 2014

 

Context: De antibiotica voor het beperken van neuskolonisatie met Staphylococcus aureus bij patiënten vóór hun opname zijn niet geschikt om het dragerschap in een algemeen ziekenhuis op regelmatige basis te verminderen. Efficiënte alternatieven, die geen antibiotica zijn, voor dagelijks gebruik in de neusgaten zouden deze bacteriebron kunnen beperken.

Methode: in onze studie hebben we de efficiëntie getest van een alcoholhoudend antisepticum zonder antibiotica voor het beperken van bacteriën in de neus bij gezondheidswerkers (HCPs) in een stedelijk ziekenhuiscentrum. De HCPs die positief zijn getest op vestibulaire kolonisatie met Staphylococcus aureus kregen tijdens de dag drie behandelingen toegediend met een lokaal antisepticum of een controlepreparaat. De totale bacteriekolonisatie en Staphylococcus aureus in de neus werden vóór en na een werkdag van 10 uur gemeten.

78 (20,2 %) van de 387 HCPs werden positief getest op kolonisatie met Staphylococcus aureus. Van de 39 individuen die positief testten op Staphylococcus aureus die aan de studie hebben deelgenomen, kregen 20 het antisepticum en 19 een placebo-behandeling. De antiseptische behandeling heeft het aantal kolonievormende eenheden Staphylococcus aureus verminderd met 99 % (mediaan) van de basislijn en met 82 % (gemiddeld) (P<0,001). De kolonievormende eenheden van de totale bacteriën zijn gedaald met 91 % (mediaan) en met 71 % (gemiddeld) (P<0,001).

We leiden daaruit af dat het gebruik van een alcoholhoudend antisepticum zonder antibiotica, het dragerschap van Staphylococcus aureus en het totale aantal bacteriën aanzienlijk vermindert. Dit laat uitschijnen dat deze aanpak veilig, efficiënt en een interessant alternatief is voor een antibioticabehandeling.

 

 

E.J Carter, S. M. Pouch, E. L. Larson

Common infection control practices in the emergency department: a literature review

American Journal of Infection Control, vol 42 (9): 957-962, 2014

 Context: gezondheidszorg-gerelateerde infecties (HAIs) zijn een belangrijke uitdaging voor de gezondheidszorg, ook al zijn de meeste daarvan te vermijden. De spoeddienst is een hoeksteen van het gezondheidszorgsysteem. Vaak is de werklast hoog waardoor het personeel de op aanbevelingen gebaseerde praktijken inzake infectiepreventie niet altijd naleeft.

Methode: bedoeling van dit overzicht was de literatuur na te lezen over het percentage personeelsleden op de spoeddienst dat de regels naleeft, en op basis daarvan de infectiepreventiepraktijken te bepalen, waaronder handhygiëne (HH) en de aseptische technieken bij het plaatsen van centraal veneuze en urinekatheters. Op PubMed hebben we studies opgezocht over o.m. het percentage personeelsleden op de spoeddienst dat de regels naleeft tijdens routinezorgen aan de patiënt, de aseptische technieken bij het plaatsen van centraal veneuze en urinekatheters en het besmettingspercentage van de uitrusting.

We hebben 853 studies gevonden en 589 “abstracts” zijn onderzocht. We hebben 36 artikels grondig doorgenomen en 23 artikels voldeden aan de inclusiecriteria. 8 studies maakten gebruik van gevarieerde schalen voor het meten van de handhygiënecompliantie (HH), die tussen de 7,7 % en 89,7 % bedroeg. 7 artikels onderzochten het inbrengen van een centraal veneuze katheter op de spoeddienst of door artsen op de spoeddienst. Details over de ontsmettingspraktijken tijdens het plaatsen van een urinaire katheter ontbraken. 4 artikels gingen over de besmetting van de uitrusting op de spoeddienst.

We leiden daaruit af dat definities en standaardmethodes voor het opvolgen van de compliantie van infectiepreventiepraktijken noodzakelijk zijn voor een vergelijking van de resultaten tussen diensten.

 

 

Schek Mc Alearney, J. L. Hefner

Facilitating central line-associated bloodstream infection: a qualitative study comparing perspectives of infection control professionals and frontline staff.

American Journal of Infection Control, vol 42 (10): S216-S222, 2014

 

Achtergrond: professionals ‘infectiebestrijding’ (ICPs) spelen een essentiële rol bij de implementatie en het beheer van maatregelen ter beperking van gezondheidszorg-gerelateerde infecties, terwijl het operationeel personeel instaat voor de rechtstreekse en continue zorgverlening aan de patiënt. Deze studie wil nagaan of de ICPs en het operationeel personeel er verschillende standpunten op nahouden inzake facilitatoren, uitdagingen, en het succes van de programma’s ter preventie van centrale-lijngeassocieerde bloedstroominfecties (CLABSI).

Methode: we hebben informatieve interviews uitgevoerd in 8 ziekenhuizen die deelnamen aan de CLABSI-preventie in het kader van het Agentschap voor onderzoek en kwaliteit in de gezondheidszorg, een initiatief met als titel: “On the CUSP: Stop BSI”. We hebben de gegevens geanalyseerd van interviews van 50 verpleegkundigen en 26 ICPs om gemeenschappelijke thema’s te identificeren die te maken hadden met de facilitatoren en uitdagingen uit het programma.

We hebben 4 facilitatoren geïdentificeerd achter het succes van het programma CLABSI: opleiding, leadership, data en samenhang. Daarnaast hebben we ook 3 gezamenlijke uitdagingen geïdentificeerd: gebrek aan middelen, tegenstrijdige prioriteiten en weerstand van de geneesheren. De verwachtingen van ICPs en van het operationeel personeel zijn verschillend. Terwijl ICPs zich eerder richten op algemene beschrijvingen, heeft het operationeel personeel eerder aandacht voor de specifieke elementen uit het programma en voor concrete gevallen.

We leiden daaruit af dat de ICPs, bij het toepassen van infectiebestrijding en van bredere initiatieven die streven naar kwaliteit, meer rekening zouden moeten houden met de verwachtingen van het verpleegkundig personeel. Betrokkenheid van het operationeel personeel bij de implementatie van die programma’s is bovendien essentieel voor het succes van die programma’s.

 

K. Perumal, M. E. Wand, J. M. Sutton, L. J. Bock

Evaluation of the effectiveness of hydrogen-peroxyde-based disinfectants on biofilms formed by Gram-negative pathogens

Journal of Hospital Infection, vol 87 (4): 227-233, 2014

 

 

Context: ontsmettingsmiddelen op basis van zuurstofwater (H2O2) worden vaak gebruikt in verschillende zorgeenheden voor de controle van bacteriële kolonisatie en besmetting, en om het risico op kruisinfecties te vermijden. De efficiëntietests van deze formuleringen worden uitgevoerd op planktonkweken, ook al is bekend dat biofilms de dominerende vorm van besmetting zijn en zeer moeilijk uit te roeien zijn.

Deze studie wil nagaan in hoeverre de biofilms van drie multiresistente Gramnegatieve ziekteverwekkers efficiënt kunnen worden uitgeroeid met verschillende ontsmettingsmiddelen op basis van H2O2.

Planktonkweken en een unieke species biofilm van 24 uur van 7 Acinetobacter spp, 7 Klebsiella pneumoniae en 7 Pseudomonas aeruginosa stammen, waaronder klinische isolaten, werden gedurende 1 minuut à 24 uur blootgesteld aan actieve concentraties H2O2 en formuleringen die H2O2 bevatten. Er werd onderzocht in welke mate ze overleefden.

De gevoeligheid van planktonkweken aan zuivere H2O2 of in een formulering is dezelfde voor alle organismen en geteste soorten, met minimale inhibitieconcentraties van 0,5 tot 20mM H2O2. Biofilms bleken evenwel 266 keer minder gevoelig aan H2O2 en aan de formuleringen. De geringere gevoeligheid hangt samen met de neiging van de stam om biofilm te produceren en is afhankelijk van het species. De beide formuleringen met bijkomende actieve zure bestanddelen zijn geschikter voor kortere blootstellingstijden, terwijl producten met ethanol efficiënter zijn tijdens een langere blootstellingstijd.

We leiden daaruit af dat de biofilm van een significant aantal klinische isolaten van multiresistente ziekteverwekkers niet gevoelig zijn aan werkconcentraties van de meeste ontsmettingsmiddelen op basis van H2O2. Dit beperkt de mogelijkheid om deze ziekteverwekkers met dat soort producten te bestrijden.

 

 

◄ Terug naar inhoud

Nieuwigheden

Wetenschappelijke agenda

 • juni 2020
 • van 3/06 tot 5/06 || in Nantes
  31th Nationaal Congres SF2H / OVERGEBRACHT tot 9-10-11 juni 2021
 • van 10/06 tot 12/06 || in Phoenix
  VERNIETIGING : Association for professionals in Infection Control and Epidemiology
 • van 17/06 tot 19/06 || in Athens
  6th World Congress on Vascular Access : Programma online op 17 en 18 juni OVERGEBRACHT in april 2021
 • november 2020
 • van 8/11 tot 10/11 || in Edinbrough
  FIS/HIS International
Bekijk de volgende evenementen

Schrijf ook een artikel !

Vacatures

Onze partners

Flux RSS

Subscribe

REDACTIE

Ontdek de andere online nummers van het tijdschrift

Het volledige archief

Ontdek onze speciale dossiers

Uitwisseling van ervaringen