◄ Terug

Ondersteuning bij uitbraken met zorginfecties (Outbreak Support Team) – Contacten en transferdocument (TD-NL)

Isabelle Bendels1, Caroline Broucke1, Boudewijn Catry4, Pia Cox1 , Wouter Dhaeze2, Béatrice Jans4, Sylvie Leenen3, Barbara Legiest4, Hanna Masson1, Carole Schirvel3, Sofie Teunis1, Jean-Marie Trémérie2, Annie Uwineza4

Het MultiDrug Resistant Organisms Outbreak Support team (MDRO-OST) (Protocolakkoord met betrekking tot het Nationale Plan Multidrug Resistant Organisms & Koninklijk Besluit C 2015 – 24034 dd 8 januari 2015, BS 27/1/2015) heeft als doel uitbraken van MDRO in zorginstellingen te helpen beheersen door inzichtelijke ondersteuning van zorginstellingen, sturing van zorginstellingen, interventie ter plaatse en, indien nodig, handhaving. De gezondheidsinspecties of diensten infectieziektebestrijding van de gefedereerde entiteiten (uitbraakequipes) vormen de kern van het OST, die zich zo nodig laten bijstaan door experten van het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid (WIV) en/of andere externe experten in het domein van ziekenhuisinfectiebeheersing en het relevante Nationaal Referentiecentrum (NRC). 

Een uitbraak van MDRO wordt door de zorginstelling gemeld aan de bevoegde gemeenschappen. Deze declaraties maken een schatting van de nationale evolutie van uitbraken in tijd en plaats en een overzicht van de karakteristieken van de uitbraken in België betreffende etiologie, grootte, en ernst mogelijk. 

Contactgegevens 

1Vlaanderen:  
Agentschap Zorg en Gezondheid, team infectieziektebestrijding en vaccinatie  
Antwerpen:  Dr. Wim Flipse tel. 03 224 62 08;  wim.flipse@zorg-en-gezondheid.be
Limburg:  Dr. Annemie Forier tel. 011 74 22 40;  anmarie.forier@zorg-en-gezondheid.be
Oost-Vlaanderen:  Dr. Naïma Hammami tel. 09 276 13 80; naïma.hammami@zorg-en-gezondheid.be
Vlaams-Brabant:  Dr. Wouter Dhaeze tel. 016 66 63 50; wouter.dhaeze@zorg-en-gezondheid.be
West-Vlaanderen:  Dr. Valeska Laisnez tel. 050 24 79 00; valeska.laisnez@zorg-en-gezondheid.be

2Brussel
Service d’inspection d’hygiène de la COCOM
M. Jean-Marie Trémérie et Mme Cécile Huard  
notif-hyg@ccc.irisnet.be;  0478/77 77 08 ou téléphone 02/552.01.67.

3Wallonië
Agence pour une vie de Qualité, branche Santé.
Dr Carole Schirvel et Mme Sylvie Leenen
surveillance.sante@aviq.be;  071/205.105 
ou via MATRA (https://www.wiv-isp.be/matra/cf/connexion.aspx)

4 WIV-ISP Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid: ondersteuning & surveillances: www.wiv-isp.be/nsih 

Wanneer bij een patiënt / bewoner een MDRO wordt vastgesteld, is het belangrijk om, bij transfer naar een andere zorginstelling of thuissituatie, de nodige informatie te verstrekken. Daarom werd het transport- en transferdocument ontwikkeld. Dit document biedt de nodige informatie voor de ontvangende instelling / thuiszorg waarin de te nemen maatregelen beschreven staan. Dit document, evenals declaratieformulier en een checklist ter ondersteuning van het OST-overleg is tevens beschikbaar via de bevoegde autoriteiten. Dit document werd ontworpen in het kader van de nieuwe richtlijnen rond MDRO die worden ontwikkeld door de Hoge Gezondheidsraad (HGR).

01-NL

 

 

02-NL

Wetenschappelijke agenda

 • Oktober 2019
 • van 2/10 tot 6/10 || in Washington
  Infectious Diseases Society (Id)WEEK
 • 3/10
  Colloque Hygiène
 • November 2019
 • 28/11
  Symposium BICS
 • December 2019
 • van 16/12 tot 17/12 || in Parijs
  39ème Réunion Interdisciplinaire de chimiothérapie anti-infectieuse (RICAI)
Bekijk de volgende evenementen

Schrijf ook een artikel !

Vacatures

Onze partners

Flux RSS

Subscribe

REDACTIE

Ontdek de andere online nummers van het tijdschrift

Het volledige archief

Ontdek onze speciale dossiers

Uitwisseling van ervaringen