◄ Terug naar inhoud

Resultaten van de ECDC Puntprevalentiestudie van zorginfecties & antibioticumresistentie 2017

Vandaele E, Catry B, Latour K, Magerman K, Versporten A, Goossens H.


SAMENVATTING 

Achtergrond  
In 2011 vond de eerste Europese puntprevalentiestudie (PPS) van antimicrobieel gebruik en zorginfecties georganiseerd door het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding (ECDC) plaats. In de deelnemende Belgische acute ziekenhuizen (N=52 sites, september-december 2011) bedroeg de prevalentie van patiënten met minstens één antimicrobieel middel en minstens één zorginfectie destijds respectievelijk 28.9% (95% betrouwbaarheidsinterval (CI): 26.8-31.1%) en 7.1% (95% CI: 6.1-8.3%). Het doel van dit rapport is om de resultaten van de tweede ECDC PPS, die plaatvond in 2017 in Belgische acute ziekenhuizen, te presenteren.  

Methoden  
Alle Belgische acute ziekenhuizen werden uitgenodigd om deel te nemen aan de ECDC PPS 2017. Daarnaast werd een representatieve random subset van ziekenhuizen geselecteerd die een geïndividualiseerde uitnodiging ontvingen. In september 2017 werd training voor alle deelnemende ziekenhuizen voorzien, gevolgd door de datacollectie tussen september en november 2017. Data werden verzameld op het niveau van het ziekenhuis, de afdeling en de patiënt. Alle patiënten die aanwezig waren op de afdeling om 8h00 op de dag van de PPS en die niet ontslagen waren op het tijdstip van de studie, moesten geïncludeerd worden. De datacollectie in één afdeling moest op één dag gebeuren, met een maximum van twee tot drie weken voor het volledige ziekenhuis. 

Resultaten 
In totaal namen er 47 sites van Belgische acute ziekenhuizen deel aan de ECDC PPS 2017 (33 fusieziekenhuizen waarvan 22 primaire, 9 secundaire en 2 tertiaire ziekenhuizen, nationale participatiegraad: 32.4% – 11800 geïncludeerde patiënten, gemiddelde leeftijd 60.2±25.3 jaar, 55.2% vrouwen). De prevalentie van patiënten met minstens één antimicrobieel middel bedroeg 28.1% (95% CI: 27.3-29.0%). Medische profylaxe, chirurgische profylaxe en behandeling van zorginfecties werden gerapporteerd als indicatie in respectievelijk 6.2%, 13.5% en 24.2% van de voorgeschreven antimicrobiële middelen (N=4103). De top 3 van meest gebruikte antimicrobiële middelen bestond uit amoxicilline in combinatie met een beta-lactamase inhibitor (J01CR02, 19.7%), cefazoline (J01DB04, 9.7%) en piperacilline in combinatie met een beta-lactamase inhibitor (J01CR05, 7.7%). De meest gerapporteerde diagnoses voor medische antimicrobiële behandeling waren pneumonie (22.2%) en urineweginfecties (11.2%). De reden voor het antimicrobieel gebruik was beschikbaar in 80.8% van de medische dossiers. 

Een prevalentie van patiënten met minstens één zorginfectie van 7.3% (95% CI: 6.8-7.7%) werd gedetecteerd. De meest frequent gerapporteerde zorginfecties (N=911) waren pneumonie (21.6%), urineweginfecties (21.3%) en post-operatieve wondinfecties (16.9%). Microbiologische testresultaten waren beschikbaar voor 62.0% van de zorginfecties. In totaal werden er 721 micro-organismen gerapporteerd. Het frequentst geïsoleerde micro-organisme was Escherichia coli (17.8%). 

Conclusies 
In vergelijking met de Belgische resultaten van de ECDC PPS in 2011 blijft de prevalentie van antimicrobiële consumptie en de prevalentie van zorginfecties hetzelfde. De redenen voor de hoge prevalentie van zorginfecties zullen verder onderzocht moeten worden. Het is aangeraden dat ziekenhuizen regelmatig aan een PPS deelnemen. 

http://www.nsih.be/download/ECDC%20PPS/nationalreport_ECDCPPS2017_Belgium_20181119.pdf 

◄ Terug naar inhoud

Wetenschappelijke agenda

 • April 2019
 • van 24/04 tot 26/04 || in Boston
  The Society for Healthcare Epidemiology of America
 • Juni 2019
 • van 5/06 tot 7/06 || in Strasbourg
  XXX Congrès National SF2H
 • van 12/06 tot 14/06 || in Philadelphie
  Association for professionals in Infection Control and Epidemiology (APIC)
 • September 2019
 • van 10/09 tot 13/09 || in Geneva
  The International Conference on Prevention and Infection Control (ICPIC)
Bekijk de volgende evenementen

Schrijf ook een artikel !

Vacatures

Onze partners

Flux RSS

Subscribe

REDACTIE

Ontdek de andere online nummers van het tijdschrift

Het volledige archief

Ontdek onze speciale dossiers

Uitwisseling van ervaringen