◄ Terug naar inhoud

Vaccinatie tegen seizoensgebonden griep Winterseizoen 2019-2020

Advies van de Hoge Gezondheidsraad nr 9531

APRIL 2019

CSS N° 9531

Inleiding en vraagstelling 

Het influenzavirus dat de seizoengriep veroorzaakt kan bestaan uit verschillende types (meest voorkomende zijn type A en B). Deze types van influenzavirussen zijn verder opgedeeld in verschillende stammen of subtypes. De circulerende influenzavirussen veranderen continu maar worden steeds gemonitord (door o.a. WHO, CDC, ECDC, Sciensano…) waardoor men op basis van voorspellingen en de meest voorkomende circulerende influenza (sub)types, de meest effectieve vaccin(s) samenstelling zal inzetten voor de komende seizoensgriepepidemie.

Quadrivalente vaccins bevatten antigenen tegen de 2 meest voorkomende influenza A stammen en componenten tegen de twee circulerende B – stammen (Victoria en Yamagata). Alleen dit vaccintype zal in België beschikbaar zijn voor het seizoen 2019-2020.)

Ter voorbereiding van de vaccinatie tegen seizoensgebonden griep voor het winterseizoen 2019-2020 heeft de Hoge Gezondheidsraad (HGR) onderzocht of zijn standpunt in verband met de doelgroepen voor vaccinatie ongewijzigd blijft ten opzichte van zijn advies voor de vorige winterseizoenen (HGR 9488)

Het advies berust op het “Guidance document Priority risk groups for influenza vaccination van het Europees Centrum voor Ziektepreventie en-bestrijding (ECDC, 2008) getoetst aan het standpunt van de experten

Pour de plus amples renseignements :
https://www.health.belgium.be/sites/default/files/uploads/fields/fpshealth_theme_file/advies_9531_seizoensgriep_2019-2020_1.pdf

◄ Terug naar inhoud

Wetenschappelijke agenda

 • Oktober 2019
 • van 2/10 tot 6/10 || in Washington
  Infectious Diseases Society (Id)WEEK
 • 3/10
  Colloque Hygiène
 • November 2019
 • 28/11
  Symposium BICS
 • December 2019
 • van 16/12 tot 17/12 || in Parijs
  39ème Réunion Interdisciplinaire de chimiothérapie anti-infectieuse (RICAI)
Bekijk de volgende evenementen

Schrijf ook een artikel !

Vacatures

Onze partners

Flux RSS

Subscribe

REDACTIE

Ontdek de andere online nummers van het tijdschrift

Het volledige archief

Ontdek onze speciale dossiers

Uitwisseling van ervaringen